Ủy Ban Quy Tắc

Ủy Ban Quy Tắc xem xét các quy tắc từ Hội Nghị trước và đề xuất các quy tắc cho Hội Nghị 2016 khi thi hành Các Quy Tắc Hiện Hành của Hội Nghị cùng các thay đổi

tháng năm 20th at 1:30pm in Room 250B

Tài liệu của ủy ban

Chủ Tịch

Tom Balanoff Local 1

Phó Chủ Tịch

Edgar Romney WU
Roxanne Sanchez Local 1021
Bob Schoonover Local 721

Các thành viên

Martha Baker Local 1991
Maria Castaneda Local 1199UHE
Laura Garza Local 1
Rob Hill Local 32BJ
Cary Johnson MCO
Erica Kimble Local 1
Dean Staffieri Local 1989
Alejandra Valles USWW
April Verrett Local 2015
Ramona Welton Local 1989
Matt Yarnell HCPA