Các Bộ Phận

Bộ Phận Chăm Sóc Sức Khỏe

Chúng tôi là các y tá, bác sĩ, người chăm sóc sức khỏe tại gia và chăm sóc sức khỏe nói chung, là những người cung cấp dịch vụ tuyến đầu tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm chăm sóc dài hạn, tư gia, và cộng đồng

tháng năm 21st at 9:00am in Hall D

Bộ Phận Dịch Vụ tại Bất Động Sản

Những nhân viên Dịch Vụ Bất Động Sản là những người gác cửa, nhân viên an ninh, nhân viên bảo trì, nhân viên tại khán phòng và sân vận động, thợ lau cửa sổ, và những công nhân khác chuyên cung cấp các dịch vụ quan trọng.

tháng năm 21st at 8:30am in Hall B

Bộ Phận Dịch Vụ Công

Chúng tôi là liên đoàn lớn thứ 2 cho các nhân viên dịch vụ công với hơn 1 triệu nhân viên chính phủ tại tiểu bang và địa phương, nhân viên tại các trường học công, tài xế xe buýt, và người chăm sóc trẻ em - bao gồm 80,000 chuyên gia giáo dục sớm và chăm sóc trẻ em.

tháng năm 21st at 9:00am in Grand Ballroom