Լիազորված Կոմիտե

Լիազորված Կոմիտեն հայտնում է գրանցված պատվիրակների և փոխարինողների քանակը և իրավասու ձայնի քանակը ու որոշում է կայացնում: Այն հաղորդվում է կոնվենցիայի պատվիրակներին որոնց գրանցումները ներկայացվել են սահմանադրական վերջաժամկետից հետո կամ որոնց իրավասությունը չի վիճակվել:

մայիսի 20th ժամը 1:30pm առ Room 250C

Հանձնաժողովի Փաստաթղթերը

Նախագահ

Neal Bisno HCPA

Փոխնախագահներ

David Huerta USWW
Carol Nieters Local 284
Dian Palmer HCWI

Բոլոր Անդամները

Chokri BenSaid UHW
David Bridger Local 2 CA
Lisa Brown 1199UHE
Manny Carvalho Local 1 CA
Jaime Contreras Local 32BJ
Dan Fields Jr. Local 722
Michael Fishman IU
Jamie Gulley HCMN
Mary Kay Henry IU
Jean Hervey WU SWRJB
Margarita Maldonado Local 1000
Javier Morillo-Alicea Local 26
Israel Pierre Local 509
Almena Thompson 1199NE