Կոմիտեներ

Սահմանադրության և Օրենքների Կոմիտե

Սահմանադրության և Օրենքների Կոմիտեն վերանայում է Միջազգային Սահմանադրության առաջարկվող փոփոխությունները, և առաջարկում համապատասխան գործողություն Կոնվենցիայում:

մայիսի 20th ժամը 11:00am առ Room 420B

Լիազորված Կոմիտե

Լիազորված Կոմիտեն հայտնում է գրանցված պատվիրակների և փոխարինողների քանակը և իրավասու ձայնի քանակը ու որոշում է կայացնում: Այն հաղորդվում է կոնվենցիայի պատվիրակներին որոնց գրանցումները ներկայացվել են սահմանադրական վերջաժամկետից հետո կամ որոնց իրավասությունը չի վիճակվել:

մայիսի 20th ժամը 1:30pm առ Room 250C

Որոշման Կոմիտե

The Resolutions Committee reviews proposed resolutions on issues other than Constitutional Amendments and recommends appropriate action by the Convention.

մայիսի 20th ժամը 9:00am առ Room 420A

Անվանակոչության Կոմիտե

The Roll Call Committee administers roll call votes and considers protests of International officer elections.

մայիսի 20th ժամը 1:30pm առ Room 251A

Կանոնների Կոմիտե

Կանոնների Կոմիտեն վերանայում է նախնական կոնվենցիայի կանոնները և առաջարկում 2016 թվականի կոնվենցիայի կանոններ, ցանկացած առաջարկվող փոփոխությունների:

մայիսի 20th ժամը 1:30pm առ Room 250B

Սերժանտ

Սերժանտը աջակցում է նախագահող պաշտոնյաին օրենքների և կանոնների պահպանման կարգում:

մայիսի 20th ժամը 1:30pm