SEIU 2016 Կոնվենցիայի Փաստաթղթեր

Որոնում

Գլխավոր Փաստաթղթեր

Ծանուցում Պաշտոնատար Ընտրության
SEIU 2016 Կոնվենցիայում, կոնվենցիայի պատվիրակները կնտրեն Միջազգային Միության Պաշտոնատար և Խորհուրդի Անդամներին:
Սահամնադրություն և Օրենսդրություն
Ինչպես ընդունվել է SEIU 2012 Կոնվենցիայում
Կոնվենցիայի Զանգ (MISSING PDF)
Յուրաքանչյուր Տեղական միությանը տեղեկացնում է իրենց հասանելի ապատվիրակների թիվը, և տալիս է հավաստագրման պատվիրակության ձևը գրանցված պատվիրակների անուններով:

Առաջարկվող Բանաձևերը և Սահմանադրական Փոփոխությունները

Ներքևում դուք կարող եք գտնել links դեպի որոշման կոմիտեյի էջը, ուր կգտնեք բոլոր առաջարկված որոշումները IEB-ի տեղացիների կողմից և Սահմանադրության և օրենքների հանձնաժողովի էջում, որտեղ դուք կարոք եք գտնել բոլոր առաջարկված սահմանադրական փոփոխությունները նույնպես.